Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
  • Image AddedMikä kilpailu ja missä. Myös ajankohta. Lyhyt kuvaus esim minkä tason kilpailu
  • Mitä tapahtui ja miten meni omasta mielestä
  • Kuvia