Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Current »

  • Mikä kilpailu ja missä. Myös ajankohta. Lyhyt kuvaus esim minkä tason kilpailu
  • Mitä tapahtui ja miten meni omasta mielestä
  • Kuvia
  • No labels